Jak správně krmit ptáky?

Některé druhy ptáků jsou na semena podávaná v krmítku zcela závislá. Jestliže vlastníte krmítko, získáváte jistou odpovědnost, jelikož potrava, kterou vkládáte do krmítka, může silně ovlivňovat zdraví konzumenta. Poradíme vám tedy čím krmit, jak často a také jak se správně starat o krmítko, které se může, při nesprávném zacházení, stát silným nákazovým prostředkem nemocí.

strakapoud velký

Čím krmit?

Krmíme zásadně zdravými semeny, které nejeví znaky plísní a jiného poškození. Ptactvu můžeme nabídnout slunečnicová semínka Nakliceno, kukuřici, oves, proso a pšenici. Dále můžeme v chovatelských potřebách zakoupit tukové směsi v podobě lojových koulí. Krmit můžeme i čerstvým ovocem, které ale důkladně sledujeme a v případě známek kažení, ovoce ihned odstraníme.

Nikdy nekrmíme zbytky z kuchyně, které jsou kořeněná, slaná či přepálená. Naopak můžeme ptákům podávat rýži, ovesné vločky, strouhanku a vařené brambory.

ptačí krmítko

Jak se starat o krmítko?

Krmítka jsou v zimě jednou z nejnavštěvovanějších míst ptactva. Denně se zde setkávají desítky jedinců, kteří s oblibou využívají jednoduše nalezené potravy. S velkou koncentrací jedinců však narůstá i možnost nákazy nemocí.

Především se jedná o nemoc zvanou trichomonóza. Jde o parazitární onemocnění, které nejčastěji postihuje zvonky. Toto onemocnění způsobují prvoci bičenky drůbeží a projevuje se zduřením sliznice. Takto postižení ptáci nemohou přijímat potravu a umírají hlady. Jestliže v okolí krmítka zaznamenáte neobvyklou úmrtnost jedinců, s krmením okamžitě přestaňte a nechte krmítko projít mrazem, který prvoky odstraní. Proto je velmi důležité krmítko čistit, odstraňovat zkažené zbytky a také odstraňovat trus.

Důležitá je také dispozice krmítka, která musí být pro všechny druhy ptactva bezpečná. Krmítko neumisťujeme na místa, která může být snadno dosažitelná pro kočky či jiné predátory.