Slunění u bazénu má také svá úskalí a zdravotní rizika

Přesto byste neměli zapomínat na své zdraví a před slunečními paprsky se přiměřeně chránit. Že nadměrné opalování bez ochranných prostředků pokožce příliš nesvědčí, víme všichni, ale mnozí z nás v létě zapomínají na pokrývku hlavy. Přivodit si takový úžeh, není zrovna nic příjemného.
potřeby k vodě


Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem?


Mnozí z nás nedokážou úžeh a úpal vůbec rozlišit, tak se s nimi pojďme blíže seznámit:


Úpal


Jedná se o narušení termoregulačního systému těla v důsledku vysokých teplot, jejichž zdroj však nepochází z přímého působení slunečních paprsků. Modelovou situací může být například cestování v letní výhni v přeplněném, špatně větraném autobuse. Nebo zamíříte z mírného klimatu k moři, kde teplota stoupá vysoko přes třicet stupňů, podceníte pitný režim, vydáte velkou tělesnou námahu a problém je na světě. Úpal je celkové přehřátí organismu, mezi typické příznaky patří bolesti hlavy, závratě, zmatenost, pocit na zvracení, až mdloby. Úpal je pak životu nebezpečný, jestliže tepelná zátěž neustává, tělesná teplota překročí 40 °C, a může se dostavit i bezvědomí a křeče. Dehydratace výrazně nebezpečí úpalu zvyšuje, proto na dostatek tekutin v létě nesmíte zapomínat. Riziko vzniku úpalu značně vzrůstá také v tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu. Tělesný pot totiž v tomto prostředí není schopen dostatečně tělesnou teplotu regulovat, proto se také starším a nemocným lidem vůbec nedoporučuje do těchto končin cestovat.
záchranný kruh


Úžeh


Úžeh vzniká primárním působením slunečních paprsků, především na odkrytý povrch hlavy, která není chráněna vhodnou pokrývkou. Rozdíl mezi úžehem a úpalem v tomto případě spočívá v tom, že je podrážděn mozek a mozkové blány. Obvykle se také zdravotní potíže dostaví až po určité době se zpožděním několika hodin, nejčastěji v noci po denním pobytu na přímém slunci. Projevy postižení úžehem jsou pak podobné jako u úpalu, stavy bezvědomí a křečí se však dostavují při úžehu častěji. Nejvíce postiženou skupinou pacientů jsou pochopitelně malé děti a staří a nemocní lidé.