Ekonomika zítřka – ochrana životního prostředí

Podněty trhu hrají hlavní roli při chování vedoucím ke znečištění prostředí. Lidé mají tendenci maximalizovat svůj osobní blahobyt a snaží se udržovat rovnováhu mezi soukromými výnosy a soukromými náklady. Avšak existují tu i náklady společenské a externí neboli externality, které jsou reálné, ale jsou placeny spíš společností než firmou samotnou.
elektrárna
·         soukromé náklady: náklady na ekonomickou aktivitu, které přímo nese výrobce nebo zákazník, s výjimkou externalit
·         společenské náklady: úplné náklady na zdroje dané ekonomické aktivity včetně externalit
·         externí náklady: náklady na tržní aktivitu, které nese třetí strana; je to rozdíl mezi společenskými a soukromými náklady tržní aktivity
kouření komínů
Například elektrárna přenáší svoje soukromé náklady na třetí stranu (na společnost) ve formě znečištění vzduchu nebo vody. Ve skutečnosti společnost umožňuje elektrárně volně využívat cenné zdroje – čistý vzduch a čistou vodu.
¼     Ten, kdo znečišťuje životní prostředí, nahrazuje svoje soukromé náklady externími.
¼     Jakmile existují externí náklady, soukromá firma nebude alokovat zdroje a využívat svoje výrobní zařízení tak, aby maximalizovala společenský blahobyt.
¼     Když firma může nahradit soukromé náklady externími, její zisky mohou vzrůst.
¼     Pokud náklady související se znečištěním budou externí, firmy budou vyrábět příliš mnoho zboží způsobujícího znečištění.
špinavé bubliny

Strategie pro ochranu životního prostředí
1.       podněty ke změně trhu tak, aby bránil znečištění: přimět výrobce započítat všechny náklady jako soukromé, pak by zmizely podněty ke znečišťování
§  emisní poplatky = poplatky, které musí zaplatit znečišťovatelé – jsou založeny na rozsahu znečištění; emisní poplatek zvyšuje soukromé náklady a podporuje nižší výstup a čistší technologii
§  pokuty za znečištění + náklady na odstranění znečištění
§  vyšší uživatelské poplatky = zvýšení ceny za užívání cenných zdrojů, např. vody
§  recyklovatelné materiály = zvýšit podnět pro recyklaci; recyklace snižuje množství odpadků a zmenšuje potřebu těžit nové suroviny ze zdrojů
2.       podněty k obejití trhu ve formě regulační intervence