Přírodní náboženství – cesta ke klidu a míru

Napadlo by Vás někdy uctívat například dub, slepici nebo vítr? Přesně to dělají vyznavači přírodních náboženství. V poslední době se k nim ubírá čím dál víc lidí. Důvod je snadný. Ve většině případů nám nenařizují navštěvovat svatyni, modlit se, obětovat. Navíc plynou z vyjádření úcty k přírodě, která tu byla již dávno před námi a náš obdiv si zaslouží.
domorodci 

Tetovaní kanibalové

Nejznámějším přírodním náboženstvím a zároveň nejstarším náboženstvím vůbec je takzvaný ANIMISMUS. Jeho uctívači věří, že vše má svoji „animu“, tedy „duši“, a to dokonce i po smrti. Jejich nemalé procento se netají sklony ke kanibalismu. Z toho důvodu se s nimi můžete setkat pod označením „lovci lebek“. Mezi kontroverzní vyznavače patří kmeny Konyak a Apatani, do jejichž tajemstvím opředené spirituality se nám ještě nepodařilo zcela proniknout. Jejich členy poznáte na první pohled podle přítomnosti četných barevných tetování a piercingů na neobvyklých místech.
 tribal domorodci

Léčitelé v rauši

ŠAMANISMUS je spojován především se změněným stavem vědomí, ke kterému dochází nejčastěji pomocí přírodních drog, jako jsou ayahuasca, konopí, nikotin, kaktus nebo lysohlávky. Šaman, tedy uctívač šamanismu, je pak údajně schopen mimo jiné léčit, komunikovat s duchy, předpovídat budoucnost nebo se přeměňovat ve zvířata. V moderní společnosti rapidně roste počet falešných šamanů, kteří za své „léčitelské“ schopnosti požadují vysoké částky od lidí, kteří se alternativní léčbě oddávají z poslední naděje na uzdravení.

žena a zvířata

Obávaní proroci

K nejvyspělejším civilizacím vůbec patřili MAYOVÉ. Lidstvo obohatili mimo jiné rozvojemna poli astronomie, matematiky, architektury, písemnictví a mytologie. Pravděpodobně z toho důvodu jejich proroctví konce světa v roce 2012 nenechalo v klidu jediného živáčka. Stejně jako jiná přírodní náboženství věřili Mayové v sílu rostlin a zvířat. Pouhé utrhnutí listu může podle nich vyvolat nezvratitelné změny ve světě. Aby se co nejvíc podobali zvířatům, nosili všemožné předměty ve zvířecích tvarech a údajně se v ně uměli i proměňovat.
 
Ať už si myslíme, že se přírodní náboženství ocitají za hranicí normality, či nikoli, rozhodně jsou pro lidstvo velikým přínosem nejen z hlediska mytologického a léčitelského.